Cezarina ADAMESCU: Olimpia Sava, „O scenetă pentru fiecare”

SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI VĂZUTĂ PRIN OCHII COPIILOR

Olimpia Sava, „O scenetă pentru fiecare” – Vol.I şi II, Editura Olimpias, Galaţi, 2013

 Prin tot ce face şi ce scrie neobosita autoare Olimpia Sava are un singur ţel: acela de a face lumea mai2014-10-15_221242 bună. În virtutea acestei nobile aspiraţii, creează relaţii interactive, pledează cu mijloacele poeziei, teatrului, prozei pentru sănătatea pământului, pentru bunăstare şi pace, pentru o morală sănătoasă şi oameni fericiţi, dedicaţi, iubitori de semeni şi buni creştini.

Încă de la începutul activităţii literare şi-a fixat un program de abordare a principalelor teme existenţiale care sunt şi în atenţia organizaţiilor internaţionale de profil: de a proteja planeta împotriva încălzirii globale, de a lupta împotriva poluării, în apărarea vieţii, a păstra pacea între semeni, în diferite colectivităţi de copii şi adulţi, prin nobilul apostolat pe care l-a exercitat toată viaţa: acela de dascăl şi îndrumător pentru realizarea în condiţii normale a tuturor idealurilor.

După ce a scris câteva zeci de volume de poezii, apropiindu-se binişor de sută, pe cicluri şi tematici, Olimpia Sava s-a gândit să-şi adune în lacra de zestre, toate scenetele scrise pentru copii. Şi nu sunt puţine, astfel că a fost nevoie de două volume consistente de astfel de creaţii.

Inventivă, cu o fantezie debordantă, cu un spirit ludic demn de invidiat şi cu uşurinţa extraordinară a versificaţiei, Olimpia Sava s-a aflat acum în ipostaza de autor dramatic. S-a dovedit că aceste scenete şi mici piese pentru copii au mare impact printre micii beneficiari.

Volumul se deschide cu o scenetă ecologică „Să înveţe fiecare totul despre poluare”, în care micii ecologişti sunt confruntaţi cu poluanţii, luptă cu ei şi-i înving.

Cu răbdare şi multă determinare specifică profesiei vocaţionale, Olimpia Sava îi învaţă pe copii cum să prevină poluarea pământului, apei şi aerului, dar şi adâncurilor subterane de unde izvorăsc apele, despre plantele şi vieţuitoarele care populează planeta şi care, oricât de mici, au rosturile lor. Dar mai învaţă să nu accepte nici un gunoi, nici o dezordine, pentru că astfel se tulbură echilibrul ecologic şi dispar unele specii.

Toate aceste scrieri au rol didactico-pedagogic dar şi de divertisment.

Prin organizaţia „Prietenii Pământului” copiii se evidenţiază prin hărnicie, ingeniozitate şi prin faptul că prin tot ce fac, respectă şi iubesc natura.

Tematica variată, preocuparea pentru însuşirea unor noţiuni şi caracteristici, dar în special, uşurinţa de a se apropia de lumea celor mici, de sufletul copilului, fac din Olimpia Sava o autoare citită, jucată pe scenă, tradusă, învăţată, cuprinsă în manuale, caiete auxiliare cu diverse tematici, culegeri, antologii şi volume proprii. O asemenea notorietate pe care i-a adus-o literatura pentru copii, este greu de atins. Ea a ajuns să fie cunoscută în toată ţara, cuprinsă în proiecte didactice ale educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor de gimnaziu.

>>>>>>>>>>>>-Cezarina ADAMESCU:Olimpia Sava, „O scenetă pentru fiecare”

Leave a comment »

FESTIVALUL „PINUL NEGRU BĂNĂŢEAN”

2013-03-26_221102

Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei în parteneriat cu Primăria Băile-Herculane foto 159organizează la Băile-Herculane a X-a ediţie a Festivalului „Pinul negru Bănăţean”, în data de 31.05.2014. Festivalul este o acţiune iniţiată în cadrul Proiectului LIFENAT04/RO/000225 Pădurile de Pin Negru de Banat – Parte a reţelei NATURA 2000, implementat în perioada 2004-2007. Obiectivul proiectului a fost: „Conservarea pe termen lung a pădurilor sub-Mediteraneene de Pinus Nigra Banatica, incluse în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei”.

Festivalul „Pinul negru Bănăţean” este o bună oportunitate de diseminare şi promovare a informaţiilor de interes local, regional şi naţional, în ceea ce priveşte importanţa de protecţie şi menţinere a acestor păduri pe plan European. În această dată, se sărbătoreşte şi Ziua Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei.

În cadrul festivalului comunităţile, care au interese în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei şi nu numai, se vor implica direct prin participarea în cadrul spectacolelor în aer liber. Acestea vor oglindi identitatea culturală şi tradiţiile zonei. Anul acesta, în parcul central al staţiunii vor susţine spectacole ansamblurile folclorice din următoarele comunităţi: Mehadia, Cornereva, Isverna, Baia de Aramă, Padeş, Ponoare, Obârşia Cloşani, cât şi ansamblul folcloric „Dunărea” promovat de Asociaţia Valea Cernei. Totodată, deschiderea va fi marcată de defilarea reprezentanţilor comunităţilor în portul tradiţional caracteristic fiecărei zone.foto 178

O altă acţiune amplă din cadrul Festivalului, care a devenit un obicei pentru unităţile şcolare din majoritatea comunităţilor limitrofe parcului naţional, este Concursul de creaţie cu tema „Pinul negru Bănăţean”. Elevii participă la diverse secţiuni – desen, pictură, eseuri, poezie şi cântece – lucrările acestora sunt jurizate şi recompensate cu premii constând din diplome, cărţi, rechizite şi dulciuri.

În decursul anilor datorită acestui Festival, Pinul negru de Banat a devenit o emblemă a zonei ceea ce impune respect şi protecţie. De aici decurge şi motivaţia organizării acestui eveniment cu obiectiv multiplu, acela de menţinere a tradiţiilor, a diversităţii naturale şi a promovării acestora.

Andrea Cristescu – Responsabil relaţii cu comunităţile şi educaţie ecologică, tel. 0748127421

Leave a comment »

Constantin VLAICU: IMPORTANŢA PĂDURII ÎN EVOLUŢIA VIEŢII ŞI A SOCIETĂŢII – CONCEPT POLITIC ŞI SOCIAL

În evoluţia ei pădurea a fost mereu strâns legată de om, de activităţile sale. În trecut, ea i-a oferit casă şi masă, i-a fost alături în toate momentele grele, oferindu-i protecţie dar şi necesarul traiului 26şi de ce nu, privind dintr-o perspectivă mai amplă, evoluţia spre civilizaţie. Ceea ce constatăm astăzi, este că, prin diversificarea activităţilor omului, pădurea este mai mult ca oricând legată de acestea. Din nefericire, presiunea ce se pune asupra ei, ca efect al acestor activităţi, naşte acum o ameninţare, ce se accentuează din ce în ce mai mult, şi anume asupra evoluţiei şi chiar a existenţei acesteia.

Dezvoltarea la nivel global a activităţilor economice ce au ca obiect al muncii lemnul, aceasta având un corespondent de necontestat în creşterea demografică, duce către o percepţie logică a evoluţiei acestui fenomen, şi anume: cererea din ce în ce mai mare de produse finite necesare omului ce au la bază lemnul. La toate acestea se adaugă şi necesarul asigurării hranei prin mărirea fondului agricol, în foarte multe cazuri expansiunea agricolă desfăşurându-se prin defrişări masive. Privind lucrurile din această perspectivă, la o evoluţie demografică accentuată pentru deceniile următoare, aşa cum este ea anticipată de specialişti, iată că la o analiză bazată pe datele actuale, ce demonstrează o reducere tot mai accentuată a suprafeţelor de pădure la nivel global, viitorul pădurilor se învăluie într-o ceaţă a incertitudinii.

DSCF5937În acest context se naşte ideea unui concept social, dar şi politic, privind importanţa pădurilor în evoluţia vieţii şi a societăţii, concept necesar a fi promovat la toate nivelele sociale, în scopul protejării şi conservarii ei. Elementul esenţial, necesar a fi promovat la nivelul maselor, va cuprinde, într-o fază incipientă, conştientizarea rolului pădurilor, a funcţiilor ce le îndeplineşte aceasta în menţinerea echilibrului mediului, echilibru fără de care viaţa omului poate deveni un coşmar, generat de nesiguranţa, teama şi suferinţa, provocate de fenomene naturale scăpate de sub control, incompatibile cu o viaţă normală, aşa cum o cunoaştem noi astăzi. Promovarea acestui concept presupune în esenţa sa o modelare a conştiinţei umane. Căile sunt multiple, însă din păcate, drumul către o modelare a unei conştiinţe formate este foarte lung şi anevoios, mai ales când aceasta este dominată de indolenţă şi ignoranţă, acumulate într-o stare generală de facto. Neîndoielnic este greu dar nu imposibil, cu timpul tocmit ca aliat! Întrebarea care se pune este: cine, cum şi unde trebuie acţionat în acest sens?! În România, vocile celor ce susţin şi încearcă să promoveze acest deziderat sunt foarte slabe, lipsite de vlagă şi consecvenţă, ducând această idee în zona derizoriului, având ca efect neputinţa de convingere asupra maselor.DSCF6027

Ceea ce se mai poate constata este şi lipsa unui cadru adecvat de susţinere şi promovare a acestor idei. Cadrul politic şi cel social, le putem considera ca fiind fundamentale în exprimarea şi implemantarea acestui deziderat.

La noi în ţară, cadrul politic este ocupat de ,,umbra” unui Partid Ecologist, chipurile, ce promovează abstractul, fără o linie clară a conceptului, aducând adeseori privilegii absurdului şi penibilului sub umbrela ecologistă. În ceea ce priveşte România, se pare că există o oarecare orientare a populaţiei pentru susţinerea unor eventuale proiecte ecologice. Din evenimente recente se constată chiar un interes sporit asupra protejării fondului forestier din spectrul decimării pădurilor, ca efect al unui cadru legislativ neîngăduit de permisiv cu defrişările şi înstrăinările de pădure, acestea din urmă făcându-se în cele mai multe cazuri prin metode cel puţin dubioase, uneori chiar prin abuzuri şi încălcări ale legii, către persoane interesate strict în obţinerea de profituri prin tăierea acesteia. În acest context, devine indubitabilă potenţialitatea obţinerii unui substanţial capital electoral prin adoptarea unei poziţii clare privind aceste aspecte, şi aflarea unei metode de soluţionare a acestor situaţii, frustrările şi indignarea unor largi categorii sociale aflându-se la o cotă ce doar o forţă politică cu putere decizională şi potenţă de implicare într-o iniţiativă legislativă, o poate diminua.

Ceea ce trebuie să constatăm şi obligatoriu de subliniat este că menţinerea integrităţii fondului forestier trebuie să devină un deziderat ce trebuie ridicat la rang de interes naţional. În păstrarea avuţiilor unui popor, o lipsă de interes din partea celor rânduiţi de obşte pentru a le administra, poate duce la o prăpădire iremediabilă a acestora. Priveliştea oferită de ceea ce se întâmplă azi în România, ne dezvăluie sumbra previzibilitate a acestui prăpăd. Speranţele stau încă în cei ce cârmuiesc această ţară. Iniţiativa unui cod silvic, ce se anunţa ca o alternativă legislativă cu rol de reglementare a tăierilor şi eliminare a unor practici păguboase prin umplerea unor lacune legislative, după o amplă dezbatere publică, s-a năruit, din păcate, împreună cu proiectul politic USL. Totuşi, în lipsa unui partid politic solid, cu forţa construirii unei platforme politice ecologiste puternice, şi în lipsa unei preocupări din partea celorlalte partide ce domină viaţa politică din România, îndreptate spre problemele ce ţin de mediu, speranţele din zona politicului la această dată sunt extrem de vagi.

>>>>>>>>>>>-Constantin VLAICU: IMPORTANŢA PĂDURII ÎN EVOLUŢIA VIEŢII ŞI A SOCIETĂŢII – CONCEPT POLITIC ŞI SOCIAL

Comments (1) »

Puieţi plantaţi cu ocazia „Lunii plantării arborilor”

2013-04-11_232920

2014-03-24_230124

Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei în colaborare cu Ocolul Silvic Băile-Herculane a organizat în data de 19.03.2014 o acţiune de conştientizare, cu ocazia „Lunii Plantării Arborilor”, prin implicarea elevilor de clasa a V-a de la Liceul Hercules din Băile-Herculane.
„Luna plantării arborilor”, se sărbătoreşte în fiecare an în perioada 15 martie-15 aprilie. Evenimentele prin care ne putem manifesta respectul faţă de natură şi faţă de păduri, care ne asigură o serie de resurse incontestabile, pot fi diverse. Acţiunea de conştientizare s-a desfăşurat în unitatea de producţie Iardaştiţa aparţinătoare Ocolului Silvic Băile-Herculane. Elevilor li s-a explicat în ce constă activitatea de reîmpădurire, speciile utilizate în aceste sens, modul de plantare şi importanţa unor astfel de activităţi pentru perenitatea pădurilor şi a vieţii pe pământ. De asemenea, participanţii au aflat despre aspectele istorice legate de evenimentul sărbătorit şi valorile naturale din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei.
Activitatea practică a constat din pregătirea unei vetre de plantare şi plantarea propriuzisă a unui puiet de fag, paltin şi brad. Elevii au participat cu entuziasm la acţiunea de plantare şi au fost receptivi la toate informaţiile furnizate de personalul de specialitate din cadrul Ocolului Silvic Băile-Herculane.2014-03-24_230211
După încheierea activităţii de plantare, pentru a se verifica cunoştinţele acumulate, s-a iniţiat un joc, elevii formând un cerc, iar fiecare dintre aceştia a adresat câte o întrebare unui alt participant la joc, selectând respondentul prin aruncarea unui obiect către acesta. Acest joc a reprezentat o activitate competitivă, prin care fiecare elev a putut demonstra abilităţile de comunicare şi interacţionare, dar şi capacitatea de reţinere a unor informaţii noi.
Activitatea în ansamblu, a fost menită să le insufle elevilor respect pentru resursele pădurii şi dezvoltarea unui comportament ecologic faţă de valorile naturale.

Andrea Cristescu – Responsabil relaţii cu comunităţile şi educaţie ecologică

Leave a comment »

2013-09-25_215854

Leave a comment »

Constantin VLAICU: ISTORIILE PĂDURII – OMUL CARE S-A LUPTAT CU URSUL

Încă de la începuturile sale omul a fost vânător, aceasta fiind una dintre primele îndeletniciri ce l-au propulsat, în evoluţia sa, ca specie dominantă în cadrul regnului animal. Cu trecerea timpului, concomitent cu creşterea gradului  său de civilizaţie, vânătoarea a căpătat diferite aspecte: de la scopul primordial – asigurarea hranei tribului, ca pricipal mijloc de existenţă – în zilele noastre, vanatoarea  ajunge să fie practicată, în special în ţările civilizate, mai mult ca un sDSCF4983port. Cu toate acestea, activităţii vânătoreşti i se atribuie şi un rol important  în asigurarea biodiversităţii, a protejării şi menţinerii unui echilibru optim al efectivelor în cadrul ecosistemelor. În România, vânătoarea respectă în general aceleaşi linii, printr-o gestionare raţională a fondurilor de vânătoare, intr-un un cadru legal bine stabilit. 

În prezent tot mai multe voci se ridică împotriva vânătorii de orice fel, negând inclusiv caracterul sportiv al acestei activităţi, asemănând-o mai mult cu un act de cruzime asupra animalelor,  considerând-o ca nedemnă pentru o fiinţă umană civilizată.

Din păcate, la noi ea pastrează încă, în unele mentalităţi, caracteristicile ancestrale ,,instinctive’’, acestea manifestându-se prin acţiuni în special individuale, desigur desfăşurate în afara legalităţii. Cu toate că legea pedepseşte destul de aspru asemenea practici, în România se descoperă anual sute de cazuri de braconaj cinegetic. Din păcate, datorită în special mediului şi modului în care se desfăşoară, cazurile respective sunt foarte greu de descoperit şi sancţionat de către organele  abilitate pentru a urmări respectarea legilor în domeniul cinegetic.DSCF4978

Aceste din urmă ,,vânători’’, desfăşurate de cele mai multe ori individual, fără a exista martori care să dea în vileag ilegalitatea, prezintă, pe lângă riscul de a fi descoperit de cei ce păzesc vânatul, şi riscul ca atunci când puşca nu ia foc, vânătorul să fie ,,cel fără noroc’’, transformându-se din vânător în vânat. O asemenea  întâmplare, ce am avut şansa de a o avea istorisită chiar din gura celui ce a trăit-o, doresc sa vi-o fac cunoscută în cele ce urmează.

Aflat la începuturile activităţii mele la ocolul silvic Mehadia am avut ocazia de a afla povestea ,,omului care s-a luptat cu ursul’’, ca mai târziu să-l şi cunosc în persoana lui Duicu Nicolae, zis ,,Lae Fănică‘‘ din Cornereva (Caraş-Severin). Povestea lui este impresionantă, atât prin cruzimea ce o conţine, dar şi prin aerul de mister ce pluteşte asupra întregii poveşti, dat de însăşi ,,autorul’’ ei, prin evocarea trăirilor sale ulterioare. Fac precizarea că în momentul aşternerii pe hârtie a acestei istorioare, nea Lae nu mai este printre noi, răspunzând în urmă cu doi ani chemării către cele veşnice – Dumnezeu să-l odihnească în pace! Din motive ce nu au legatură cu voinţa mea-una dintre acele necunoscute căi ale Domnului, ce ne sunt pregătite nouă muritorilor, îndreptându-mă către orizonturile întunecate ale durerii şi suferinţei, ce m-au ţinut o vreme departe de scris-am amânat, spre regretul meu, redactarea acestui material. De aceea aş dori ca publicarea lui acum să fie şi o aducere aminte de către cei ce l-au cunoscut pe nea Lae, a fiinţei sale pamânteşti, cu cele primite de la Dumnezeu şi cele dăruite din puterea şi voinţa sufletului său în vremea ce a zăbovit printre noi.                  

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Leave a comment »

Andrea Cristescu: FESTIVALUL „PINUL NEGRU BĂNĂŢEAN”

             2013-03-26_2211022013-05-22_230555Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei în parteneriat cu Primăria Băile-Herculane organizează la Băile-Herculane a IX-a ediţie a Festivalului „Pinul negru Bănăţean”, în data de 25.05.2013. Festivalul este o acţiune iniţiată în cadrul  Proiectului LIFENAT04/RO/000225 Pădurile de Pin Negru de Banat – Parte a reţelei NATURA 2000, implementat în perioada 2004-2007. Obiectivul proiectului a fost: „Conservarea pe termen lung a pădurilor sub-Mediteraneene de Pinus Nigra Banatica, incluse în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei”.

Festivalul „Pinul negru Bănăţean” este o bună oportunitate de diseminare şi promovare a informaţiilor de interes local, regional şi naţional, în ceea ce priveşte importanţa de protecţie şi menţinere a acestor păduri protejate pe plan European. Evenimentul va marca atât Ziua Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei cât şi Ziua Europeană a Parcurilor Naţionale şi Naturale.

În cadrul festivalului comunităţile, care au interese în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei şi nu numai, se vor implica direct prin participarea în cadrul spectacolelor în aer liber. Acestea vor oglindi identitatea culturală şi tradiţiile zonei. Anul acesta, în parcul central al staţiunii vor susţine spectacole ansamblurile folclorice din următoarele comunităţi: Mehadia, Cornereva, Isverna, Baia de Aramă, Padeş, Motru Sec, Ponoare şi Băileşti. Totodată, 2013-05-22_230637deschiderea va fi marcată de defilarea reprezentanţilor comunităţilor în portul tradiţional caracteristic fiecărei zone.

O altă acţiune amplă din cadrul Festivalului, care a devenit un obicei pentru unităţile şcolare din majoritatea comunităţilor limitrofe parcului naţional, este Concursul de creaţie cu tema „Pinul negru Bănăţean”. Elevii participă la diverse secţiuni – desen, pictură, eseuri, poezie şi cântece – lucrările acestora sunt jurizate şi recompensate cu premii constând din diplome, cărţi, rechizite şi dulciuri.

2013-05-22_230724În decursul anilor datorită acestui Festival,  Pinul negru de Banat a devenit o emblemă a zonei ceea ce impune respect şi protecţie. De aici decurge şi motivaţia organizării acestui eveniment cu obiectiv multiplu, acela de menţinere a tradiţiilor, a diversităţii naturale şi a promovării acestora.

 

 

Andrea Cristescu – Responsabil relaţii cu comunităţile şi educaţie ecologică

Leave a comment »

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers

%d bloggers like this: