Constantin VLAICU: ADEVĂR VS. MANIPULARE ON-LINE

Adept convins al ideii de beneficiu adus omenirii de către explozia informaţională produsă prin intermediul Internetului, până nu demult am considerat că volumul de informaţie, viteza şi accesul facil la aceasta, va crea oportunităţi prin deschiderea unor noi orizonturi în dezvoltarea conştiinţei umane şi implicit a relaţiilor în societate.

Inclus aceluiaşi proces, fenomenul reţelelor de socializare, ce iniţial au avut ca scop conexiunea şi relaţionarea între persoane aflate în diferite arii geografice, astăzi el a devenit un mod extrem de eficient de colectare şi răspândire a informaţiilor.

Un fenomen neaşteptat însă, juxtapus difuzării, al cărui efect devine din ce în ce mai evident, este cel al dezinformării prin intermediul acestora. Informaţii false, plasate din neştiinţă, sau cu bună ştiinţă de anumite persoane sau entităţi, direcţionate spre atingerea unor ţeluri obscure, sunt deseori preluate cu o destul de mare uşurinţă şi răspândite, cu aceeaşi uşurinţă, către ceilalţi utilizatori.DSCF7118

Din păcate, uneori chiar sectoare de mass-media preiau informaţii de la aceste surse, acordând interpretări eronate cu intenţii manipulative ale opiniei publice, păşind astfel pe alăturea eticii profesionale. Ceea ce este îngrijorător este că fenomenul capătă o din ce în ce mai mare amploare şi cuprinde varii aspecte ale vieţii sociale – de la cele culturale până la cele politice şi economice.

Apelând la conştiinţa şi competenţa pregătirii mele profesionale, voi încerca  să tratez un subiect, ce prin falsa lui abordare şi punere pe tapet în faţa opiniei publice, urmând acelaşi traseu al dezinformării, aduce un grav prejudiciu de imagine unei categorii de slujbaşi ai statului, până nu demult foarte respectaţi pentru munca lor şi anume a silvicultorilor. Străduindu-mă de a fi extrem de concis, voi încerca în cele ce urmează să fac o analiză în contradictoriu cu pseudo-fenomenul despăduririlor la nivel naţional, cu argumente ce au ca fundament studii şi verificări ale unor organisme cu competenţă pentru acest domeniu.

Cel mai important instrument al acestor organisme, funcţional la nivel naţional, cu conexiuni la nivel mondial, este cel ce priveşte evaluarea resurselor forestiere, denumit Inventarul Forestier Național (IFN). Acesta colectează, gestionează şi analizează informațiile privind resursele forestiere la nivel naţional. Rezultatele acestor studii se publică, iar pe baza lor se stabilesc liniile de dezvoltare a sectorului forestier prin elaborarea politicilor forestiere. Serviciul funcţionează în cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) şi are o activitate deosebit de complexă, de la culegerea datelor de teren (despre arbori, arborete, lemn mort, soluri forestiere etc.) şi până la fotogrametrie digitală, analize de laborator și prelucrarea statistică a unui imens volum de date. IFN este principalul furnizor de date pentru raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor, conform angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul Conferinței Ministeriale pentru Protecția Pădurilor în Europa (MCPFE). El furnizează, de asemenea, date indispensabile raportărilor pentru Convenția Cadru a Națiunilor Unite şi pentru Convenția pentru Diversitatea Biologică (CBD).

Pentru o mai temeinică înţelegere a ideilor ce le voi expune, găsesc necesar a defini termenul de fond forestier naţional, cu toate aspectele ce derivă din interpretarea lui: potrivit Codului silvic (Legea nr. 46 din 19.03.2008), fondul forestier naţional este constituit din totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră şi a celor neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, sau incluse în acestea ulterior, în condiţiile legii, indiferent de natura dreptului de proprietate asupra  acestora.

O primă şi gravă dezinformare, este cea a despăduririlor abuzive care chipurile au văduvit România de jumătate din suprafaţa împădurită, din 1989 încoace. Iniţiată în special de către aşa zişii activişti ecologişti şi militanţi pentru salvarea pădurilor, tema a fost preluată şi promovată, evident pentru satisfacerea anumitor interese, atât în proteste ale forestierilor, cât şi în retorica diferitelor asociaţii şi federaţii cu scop lucrativ în domeniul forestier, însă nu de protejare ci de exploatare a pădurilor. Toată această temă dacă nu este falsă este cu siguranţă exagerată. Deși au avut loc despăduriri ilegale, acestea nu au dus la dispariția a jumătate din suprafața împădurită a României. În 1989 figurau în proprietatea statului, în jur de 6 milioane de hectare de pădure. Din acestea, aproximativ 3 milioane de hectare au fost retrocedate foştilor proprietari. În condiţiile unui vid legislativ în domeniul protejării acestor păduri retrocedate, dealtfel în mod corect, foştilor proprietari, o bună parte dintre aceste păduri au dispărut sub lamele drujbelor, pentru mulţi dintre aceşti proprietari pădurea devenind un mijloc facil de înavuţire. Despădurirea şi brăcuirea pădurilor a fost dominată de interpretarea greşită a termenului de proprietate forestieră şi, implicit, a conceputului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra acestora. O înţelegere greşită a termenului de proprietate a determinat anume segmente ale populaţiei rurale să procedeze chiar la defrişări masive, fără să se înţeleagă adevărul potrivit căruia proprietatea forestieră, spre deosebire de alte forme de proprietate, este însoţită de anumite obligaţii sociale pe termen lung.

>>>>>>>>>>>>Constantin VLAICU: ADEVĂR VS. MANIPULARE ON-LINE

Leave a comment »

La Hunedoara, noi cercuri de jurnalism pentru elevi

Colegiile „Iancu de Hunedoara” (Şcoala Nr. 5), „Matei Corvin” (Şcoala Nr. 6) din orașul de pe Cerna au fost gazda unor interesante dezbateri contând pentru proiectul educațional „Sănătatea fără alcool, tutun și droguri” realizat cu sprijinul Primăriei municipiului Hunedoara și al Consiliului Local Hunedoara, la care au participat elevi şi cadre didactice, invitați fiind reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, Poliției municipiului Hunedoara şi Asociației „Stânca Veacurilor”.2015-10-29_234119

S-a punctat clasificarea drogurilor, cauzele consumului și efectele utilizării acestora, concluzionându-se faptul că, prin fiecare doză de drog pierdem libertatea de a fi noi înșine.

Tot în cadrul proiectului s-au desfășurat concursuri de jurnalism și creație plastică, cu premii și diplome și s-au înființat cercuri de jurnalism („Reporteri pentru sănătate”) și „Prietenii sănătății”.

Contând pentru același proiect, la Grădinița „Prichindelul” s-a desfășurat dezbaterea „Sănătatea, cel mai de preț dar al vieții” urmată de un grupaj de recitări.

Proiectul va continua cu realizarea unei expoziții de desen şi excursii sub genericul „Sănătatea – mișcare în aer liber.

Ioan Vlad și Georgeta Cizmaş

Leave a comment »

COMUNICAT DE PRESĂ

2015-10-22_214618Băile-Herculane, 21.10.2015

În data de 23 octombrie 2015, începând cu ora 0930, în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei au loc o serie de acţiuni, cu implicarea voluntarilor, în cadrul proiectului „ Implică-te! E NATURAL să fii voluntar”.

Reprezentanţii Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, alături de voluntarii selectaţi de la Liceului Hercules din Băile-Herculane, vor marca traseul de acces în cătunul Ineleţ, zona: Băile-Herculane – km 20 (acces scăriţe) – Cătunul Ineleţ – Punte Stoian, urmând a realiza şi o prezentare despre parcul naţional elevilor de la Şcoala Ineleţ. Totodată, ei vor urmări identificarea posibilităţilor de cazare şi campare, respectiv vânzării de produse tradiţionale, în gospodăriile din cătunul Ineleţ.

“În Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei există numeroase cătune unde localnicii trăiesc în condiţii deosebite, deoarece nu au curent electric şi apă curentă. Cea mai scurtă cale de a ajunge în cătunul Ineleţ este prin escaladarea unor scări din lemn proptite de o stâncă verticală. Datorită faptului că accesul este dificil şi localnicii nu au facilităţile vieţii moderne, tendinţa acestora este să părăsească aceste zone deosebite. Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei şi-a propus realizarea marcajului de traseu de acces în cătunul Ineleţ. Totodată, urmărim promovarea şi dezvoltarea ecoturismului în colaborare cu comunitatea locală, în beneficiul acesteia.”, a declarat Andrea Kurta, specialist în domeniul educaţiei ecologice / coordonator activitate Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei.

„Promovarea cătunului Ineleţ din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei” se desfăşoară în cadrul proiectului „ Implică-te! E NATURAL să fii voluntar”. Alături de alte 10 activităţi, ea face parte din programele de voluntariat în sprijinul protecției naturii, dezvoltate de administratori de arii protejate, în urma participării lor la sesiuni de instruire derulate în cadrul aceluiaşi proiect.

Proiectul „ Implică-te! E NATURAL să fii voluntar” propune soluții pentru stimularea cetățeniei active prin acțiuni de voluntariat pentru protecția naturii şi este implementat, în perioada aprilie 2015 – martie 2016, de ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate împreună cu Federaţia Coaliţia 2000 şi Asociaţia Administratorilor de Arii Naturale Protejate. Bugetul proiectului este de 38.800 de euro, dintre care 34.985 reprezintă  contribuţia granturile SEE, 2009-2014, din cadrul programului Fondului ONG în România.

Pentru mai multe informaţii despre granturile SEE 2009 – 2014 vă rugăm să consultaţi:  www.eeagrants.ro.

Notă pentru editori:

  1. Pentru mai multe informații despre activitate, contactați: Andrea Kurta, specialist în domeniul educaţiei ecologice / coordonator activitate Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, tel: 0748127421, email: andreacristescu@yahoo.com
  2. În caz de vreme nefavorabilă, activitatea se va derula în data de 28 octombrie 2015.

Leave a comment »

FESTIVALUL „PINUL NEGRU BĂNĂŢEAN”

2015-05-27_000311Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei în parteneriat cu Primăria Băile-Herculane M1080003organizează la Băile-Herculane a XI-a ediţie a Festivalului „Pinul negru Bănăţean”, în data de 30.05.2015. Festivalul este o acţiune iniţiată în cadrul Proiectului LIFENAT04/RO/000225 Pădurile de Pin Negru de Banat – Parte a reţelei NATURA 2000, implementat în perioada 2004-2007. Obiectivul proiectului a fost: „Conservarea pe termen lung a pădurilor sub-Mediteraneene de Pinus Nigra Banatica, incluse în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei”.M1080004

Festivalul „Pinul negru Bănăţean” este o bună oportunitate de diseminare şi promovare a informaţiilor de interes local, regional şi naţional, în ceea ce priveşte importanţa de protecţie şi menţinere a acestor păduri pe plan European. În această dată, se sărbătoreşte şi Ziua Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei.
În cadrul festivalului comunităţile limitrofe Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei se vor implica direct prin participarea în cadrul spectacolelor în aer liber. Acestea vor oglindi identitatea culturală şi tradiţiile zonei. Anul acesta, în parcul central al staţiunii vor susţine spectacole ansamblurile folclorice din următoarele comunităţi: Băile-Herculane, Mehadia, Cornereva, Isverna, Baia de Aramă, Padeş, Ponoare, Obârşia Cloşani şi Tismana. Deschiderea va fi marcată de defilarea reprezentanţilor comunităţilor în portul tradiţional caracteristic fiecărei zone.M1080008
O altă acţiune amplă din cadrul Festivalului, care a devenit un obicei pentru unităţile şcolare din majoritatea comunităţilor limitrofe parcului naţional, este Concursul de creaţie cu tema „Pinul negru Bănăţean”. Elevii participă la diverse secţiuni – desen, pictură, eseuri, poezie şi fotografie – lucrările acestora sunt jurizate şi recompensate cu premii constând din diplome, cărţi, rechizite şi dulciuri.
În decursul anilor, datorită acestui Festival, Pinul negru de Banat a devenit o emblemă a zonei ceea ce impune respect şi protecţie. De aici decurge şi motivaţia organizării acestui eveniment cu obiectiv multiplu, acela de menţinere a tradiţiilor, a diversităţii naturale şi a promovării acestora.

Kurta Andrea, responsabil relaţii cu comunităţile şi educaţie ecologică

Leave a comment »

Conştientizarea comunităţilor şi autorităţilor locale asupra biodiversităţii Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei

2013-03-26_221102RNP-Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei implementează în perioada august 2012 – august 2015 proiectul „Managementul conservării biodiversităţii în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, ca sit Natura IMG_72412000”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4-Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea conservării biodiversităţii şi a patrimoniului natural din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei prin elaborarea planului de management, construirea unui centru de vizitare, conştientizarea populaţiei şi creşterea capacităţii instituţionale a administratorului ariei vizate de proiect.IMG_7275

În cadrul activităţii din proiect “Organizarea de întâlniri cu comunităţile şi autorităţile locale în vederea creşterii gradului de informare şi conştientizare”, Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei a organizat până în prezent 3 acţiuni de informare şi conştientizare în localităţile Cornereva, Topleţ din judeţul Caraş-Severin şi Tismana din judeţul Gorj. În perioada următoare, până în luna mai inclusiv, se vor desfăşura astfel de evenimente în următoarele localităţi: Padeş din judeţul Gorj, Isverna, Baia de Aramă, Obârşia Cloşani, IMG_7247Balta şi Podeni din judeţul Mehedinţi, Băile-Herculane şi Mehadia din judeţul Caraş-Severin. Reprezentanţii comunităţilor şi autorităţilor locale din zonele unde s-au desfăşurat astfel de acţiuni, au avut posibilitatea să afle informaţii cu privire la proiectul mai sus menţionat, zonarea parcului naţional şi activităţile care se pot desfăşura în fiecare zonă conform legislaţiei în vigoare. Zonarea Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei şi activităţile care se pot desfăşura pe suprafaţa acestuia reprezintă un subiect de interes pentru comunităţile care au proprietăţi în aria protejată.

Pentru a evalua informaţiile deţinute până în prezent de membrii comunităţilor şi autorităţilor locale despre Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, acestora le-au fost înmânate chestionare iniţiale şi finale cu privire la tematica abordată. Participanţii la acţiunile de conştientizare primesc materiale promoţionale, realizate în cadrul proiectului, constând din broşuri, pliante informaţionale şi calendare personalizate.

Prin organizarea acestor activităţi, Administraţia Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei urmăreşte să faciliteze interacţiunea cu localnicii, deoarece aceştia pot genera prin acţiunile lor un impact negativ asupra habitatelor din zonă. Aşadar, ei trebuie informaţi şi atraşi de partea celor care protejează mediul încojurător.

 

Kurta Andrea – Responsabil relaţii cu comunităţile şi educaţie ecologică, tel: 0748127421

Leave a comment »

22 APRILIE – ZIUA PĂMÂNTULUI

ZIUA PAMANTULUIÎn fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătoreşte Ziua Pământului, ziua când s-a născut mişcarea pentru protejarea mediului înconjurător. În anul 2009, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ şi expresie comună a dorinţei tuturor de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat şi mai verde.

Această mişcare s-a născut în Statele Unite ale Americii într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente deosebite, printre care înăbuşirea prin folosirea armelor de foc a revoltei unor studenţi împotriva războiului din Cambodgia, ,,Masacrul din 4 mai”, apariţia fibrelor optice, succesul melodiei „Bridge over Troubled Water”, ultimul album al formaţiei Beatles, moartea lui Jimmy Hendrix, un accident nuclear în Carolina de Sud la centrala nucleară din Savannah River din apropierea oraşului Aiken (nerecunoscut timp de 18 ani), poluarea foarte mare cu gaze şi fum, considerată „semn al prosperităţii”.

Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arată faţă de mediu. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetăţeni americani, în marea lor majoritate tineri şi foarte tineri.

După 2 decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni din 141 de ţări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.

Leave a comment »

Constantin VLAICU: PĂDURILE VIRGINE DIN ROMÂNIA, PROTECŢIE SUB UMBRELA NOULUI COD SILVIC

Prin recentele acţiuni ale aleşilor noştri, se pare că ediţia din acest an a Lunii Plantării Arborelui, va fi ,,asezonată” cu un nou cod silvic,     Camera Deputaţilor adoptând săptamâna trecută un nou proiect de modificare a acestei importante legi, ce de câţiva ani se află în ,,chinurile     facerii”, aşteptând acum promulgarea.   O lege foarte importantă, de care se leagă, în mod cert, speranţele tuturor privind viitorul pădurilor noastre!l-26_-_Dia_Somogyi_-_Padure_virgina

Eludând opiniile pro şi contra din dezbaterile diverşilor factori interesaţi, cu argumente întemeiate pe diferite percepţii, marcate în varii nuanţe, exprimate în funcţie interese sau de poziţia fiecăruia în structurile socio-economice, în cele ce urmează voi face o referire strictă la un paragraf al acestei prevederi legislative, şi anume la cel dedicat reglementării regimului pădurilor virgine şi cvasivirgine, prin prisma importanţei ei, pe care o voi şi argumenta prin evidenţierea în mod anticipativ a       câtorva dintre efectele sale pozitive.

Înainte însă, găsesc necesar a preciza în mod mai concret ce sunt pădurile virgine: pădurile virgine sunt acele păduri în care lipseşte orice urmă de activitate a omului, cu alte cuvinte intervenţia omului aici este absolut nulă, de la începutul vieţii acestei păduri şi până în prezent, neexistând drumuri, poteci, cioate de arbori tăiaţi sau curăţaţi, nici un fel de construcţie, şi nici chiar păşunat de animale domestice. Ajutaţi de aceste criterii de categorisire ne putem imagina o pădure cu arbori bătrâni, aplecaţi, rupţi sau prăbuşiţi, insă în jurul lor alţi arbori tineri sau mai puţin tineri îşi îndreaptă zvelteţea în cursa spre lumină în locul liber lăsat în coronament de arborele aplecat, rupt sau prăbuşit. Caracteristic acestui arboret este varietatea de generaţii ale populaţiei de arbori, aflaţi într-o mare diversitate de stadii de vârstă, putând ajunge până la sute de ani. Referindu-ne la originea lor, posibil ca aceste păduri să dăinuie încă de la apariţia pădurilor acum 12.000 de ani, la finele ultimei glaciaţiuni ce a cuprins aria geografică pe care Europa o ocupă astăzi, în perioada post-glacială, perpetuându-se de atunci în mod natural sub stricta oblăduire a naturii.

Spre deosebire de ţările europene, unde pădurile virgine au fost distruse aproape în întregime, ţara noastră se bucură încă de suprafeţe consistente (cca. 200.000 de hectare, estimare făcută în lipsa unei evidenţe foarte clare la nivel naţional!), însă din păcate cu un puternic trend de diminuare în ultimii ani. În acest context, prin adoptarea unor măsuri legilative adecvate, îndreptate spre menţinerea şi protejarea acestora, România poate deveni un important depozitar de tezaur forestier al Europei. Se pare că acest aspect a fost sesizat şi de către iniţiatorii acestui proiect de lege, prin introducerea acestui paragraf, ce completează şi extinde prevederile legislaţiei anterioare, în care doar o parte dintre aceste păduri, incluse în arii protejate, erau ocrotite, restul nebeneficiind de nici o protecţie, fiind expuse pericolului de a fi distruse..

>>>>>>>>>>>>>>Constantin VLAICU: PĂDURILE VIRGINE DIN ROMÂNIA, PROTECŢIE SUB UMBRELA NOULUI COD SILVIC

Leave a comment »

%d blogeri au apreciat asta: